Inburgeren in Nederland

Als u in Nederland woont is het heel belangrijk om de Nederlandse taal te spreken. Als u goed Nederlands spreekt kunt u makkelijker contact maken met andere mensen. Met uw collega’s bijvoorbeeld of met buren. Ook kunt u uw kinderen dan beter helpen bijvoorbeeld op school en met huiswerk.  

Ook heel belangrijk is dat u weet wat de gewoontes en gebruiken zijn in Nederland. En dat u weet hoe u dingen moet regelen. Een verhuizing melden bij het gemeentehuis bijvoorbeeld. Of een paspoort aanvragen, een gesprek bij de dokter of de tandarts, of een 10 minutengesprek op de school van uw kind. Sinds 1 januari 2007 is er een nieuwe Wet Inburgering in Nederland. Die is er voor alle mensen die géén Nederlands paspoort hebben, nog niet goed Nederlands spreken én nog niet genoeg van Nederland weten. Volgens deze wet moeten die mensen de Nederlandse taal leren en weten hoe onze samenleving in elkaar zit. De inhoud van het inburgeringsexamen is beschreven in Besluit Inburgering. Wilt hier meer over weten? Klik hier.

Als u de taal wilt leren spreken is werk, stage of vrijwilligerswerk een belangrijk onderdeel. Hier kunt u wat u geleerd heeft in praktijk brengen. Wij helpen u graag bij het opstellen van een sollicitatiebrief. En indien nodig, zorgen wij ervoor dat u de juiste instellingen kunt vinden die u verder kunnen helpen.Als u het inburgeringsexamen wilt behalen zijn er 8 thema’s waarover u iets moet weten: 

-  Geografie en geschiedenis
-  Omgangsvormen, waarden en normen
-  Werk en inkomen
-  Staatsinrichting en rechtsstaat
-  Wonen
-  Gezondheid en gezondheidszorg
-  Instanties
-  Onderwijs en opvoeding

Uit welke onderdelen bestaat het inburgeringsexamen?

Het inburgeringsexamen bestaat uit twee onderdelen:
1. praktijkexamen: portfolio + portfoliogesprek/assessments, of alleen assessments

Sinds 1 maart 2010 zijn de eisen voor het praktijk-examen gesteld op:* 20 portfolio-bewijzen + portfoliogesprek

* 10 portfolio-bewijzen + 2 assessments

* 4 assessments

2. theorie-examen: drie onderdelen:

* Toets Gesproken Nederlands (TGN)

* Electronisch Praktijk Examen (EPE)

* Kennis van de Nederlandse Samenleving (KNS)Het theorie-examen (ook wel centraal examen genoemd) doet u bij de DUO-IB-Groep.

Het nieuwe inburgeringsexamen bestaat uit 4 onderdelen:

- leesvaardigheid
- schrijfvaardigheid
- luistervaardigheid
- mondelinge vaardigheid
U kunt tot eind 2014 zowel het oude als het nieuwe examen afleggen
 

Denkend aan Holland zie ik breede rivieren traag door oneindig laagland gaan,
Rijen ondenkbaar ijle populieren als hooge pluimen aan den einder staan....

Hendrik Marsman
1936